Fundamentalizmus na Slovensku

28. 7. 2014
Prečítane: 707x
Diskusia:

Napriek tomu, že Slovensko už nie je takou aktívnou kresťanskou krajinou je kresťanský fundamentalizmus stále silný, čo má za dôsledok iniciatívy proti rodovo citlivej výchove. Istá skupina odborníkov vyzýva radu SR, aby zastavili rodovú ideológiu kôli možného ohrozenia zdravého osobnostného a sexuálneho rastu našich detí.
Viac k tejto tematika sa dočítate v článku "Kresťanský fundamentalizmus na Slovensku postupuje"