Kontakty PV

28. 7. 2014

Petičný výbor má záujem byť s podporovateľmi petície v kontakte na svojej pevnej adrese, telefonicky a aj mailom.

Podpísaný petičný hárok alebo podnety, návrhy, názory posielajte na adresu: 

Petičný výbor – Š. Sládeček, Vajnorská 136, 831 04 Bratislava

Dostupní sme taktiež na telefóne:

02/49203431

Môžete nás kontaktovať aj emailom na adrese: 

peticny.vybor.odluky@gmail.com