Vymedzenia cieľov petície

7. 8. 2014

Predkladáme Vám úvodné oslovenie všetkých zástupcov registrovaných cirkví na Slovensku, ako aj niektorých ústavných činiteľov a štátnych orgánov. Toto oslovenie sme odoslali pred vyhlásením petície za dokončenie procesu odluky cirkví od štátu, ktorý začal už v januári 1990 a výrazne zasiahol do mnohých oblastí života všetkých občanov SR.

List s úvodným oslovením, predstavujúcim pozvánku ku okrúhlemu diskusnému stolu si môžete pozrieť alebo stiahnuť tu: list_vymedzenie_peticie.pdf

Zatiaľ sme sa nedočkali priamej odpovede od nikoho z oslovených, hoci niektorých (ako ste si alebo všimli alebo si to môžete prečítať na tejto stránke) sme k určitým aktivitám vyprovokovali.

My sme však našou snahou chceli dosiahnuť a aj dosiahneme viac.

Už obsah tohoto listu poukazuje na veľmi široký a najm ä nedotiahnutý retroaktívny zásah do právneho poriadku SR. O mnohých negatívnych dopadoch tohto podľa mňa veľmi premysleného a cieleného konania, ale aj o možných riešeniach vzniknutého stavu Vás budeme informovať vo všetkých sekciách tejto stránky.