Vyjadrenia o petícii

28. 7. 2014

Petičný výbor má záujem informovať všetkých podporovateľov petície, ale aj tých ostatných o všetkom, čo sa mu podarí zachytiť v rámci mediálneho priestoru (TV, rozhlas, web stránky, mail FB, ...).

A to jednak o petícii, ale aj o problematike odluky cirkví od štátu ako takej. 

Všetky získané, resp. zachytené informácie budeme uverejňovať v tejto sekcii, resp. v jej podsekciách, ale aj v ďalších tematicky príbuzných sekciách, resp. aj na súvisiacich FB stránkach.