Odluka a cirkev vo svete

8. 8. 2014

S poďakovaním viacerým našim podporovateľom budeme v tejto sekcii prezentovať informácie o tom, ako je riešený vzťah cirkví a štátu v iných krajionách.

Odluka cirkvi od štátu je politická a legislatívna doktrína, ktorá vyhlasuje, že štát a náboženské inštitúcie majú ostať oddelené a navzájom na sebe nezávislé. Tento pojem zvyčajne odkazuje na kombináciu dvoch princípov: sekulárnu vládu a slobodu vierovyznania.

A ako je to inde? Pozrime sa na to postupne spolu.

V Taliansku môže od 1. januára 1990 každý platiteľ dane z príjmu, ktorý je talianskym občanom, pripísať určité percento z daní z príjmu niektorej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. V súčasnosti je to 0,8% z daní. Ak sa občan rozhodne neprispieť žiadnej cirkvi, štát danú sumu použije na sociálne alebo humanitárne účely.

Vo Francúzsku bola zavedená dôsledná odluka cirkví od štátu v roku 1905. Podľa ústavy z roku 1958 „republika neuznáva, neplatí a nepodporuje žiaden kult.“ Vo Francúzskom štátnom zákonodarstve dnes neexistuje pojem cirkev alebo náboženstvo. Tieto pojmy boli v legislatíve nahradené výrazom kult. Na štátnych univerzitách tiež nemôžu existovať teologické fakulty.

Treba ešte pripomenúť, že 5. augusta 1789 boli cirkvám zhabané všetky majetky, pretože k nim predtým došli kriminálnym spôsobom. Takisto treba pripomenúť, že od roku 1886 je vo Francúzsku povinná školská dochádzka bez náboženstva. Takisto, od roku 1790 sa vo Francúzsku manželstvo uzatvára pred voleným predstaviteľom štátnej moci - starostom alebo jeho zástupcom - na radnici jedného zo snúbencov.

V Spojenom kráľovstve existuje štátna Church of England na čele ktorej je v súčasnosti anglická kráľovná Alžbeta II. Táto štátna cirkev však nie je, paradoxne, financovaná štátom, ale prioritne sa financuje sama z výnosov svojho značného majetku. Ďalším zdrojom sú poplatky, dary a dobrovoľné príspevky. Anglická cirkev potrebuje napríklad odobrenie parlamentu na to, aby mohla zmeniť základnú knihu modlitieb.   Anglikánske cirkvi Walesu a Severného Írska sú naopak odštátnené.  Škótska presbyteriánska cirkev nebola nikdy v dejinách štátna.

Od 1. januára 2014 veriaci v Poľsku svoju cirkev financujú sami. Poľská vláda premiéra Tuska dokázala to, čo sa na Slovensku zdá stále ešte utópiou – odstrihnúť cirkev od pupočnej šnúry štátneho rozpočtu zavedením asignačnej cirkevnej dane.