Petičný hárok na stiahnutie

8. 2. 2015

Všetci podporovatelia si môžu stiahnuť Petičný hárok a poslať ho na adresu petičného výboru po získaní aspoň jedného podporovateľa petície, ale samozrejme radšej po získaní viacerých podporovateľov.