Podporujú nás

28. 7. 2014

Od začatia petície dňa 6.5. 2014 nás podporujú jednak podorovatelia na FanPage, viaceré organizácie, ale v neposlednom rade najmä občania svojimi podpismi petície.