Prehľad východísk

31. 7. 2014

Problematika odluky cirkví od štátu je veľmi zložitá, zahŕňajúcia viacero hľadísk, resp. súvislostí, ktoré je pri jej posudzovaní potrebné brať do úvahy.

Pre posudzovanie problematiky Odluky cirkví od štátu je najmä pre národy v priestore strednej Európy s ohľadom na časté zmeny usporiadania území jednotlivých štátov dôležitý Historický kontext. Tento kontext je veľmi dôležitý a aj citlivý, ale je dôležité pre posúdenie súvislosti pre existenciu súčasného stavu a aj pre reálne možnosti jeho legislatívneho riešenia.