Referendum AZR je za nami, je čas na odluku cirkví?

8. 2. 2015
Prečítane: 1194x
Diskusia:

V sobotu 7.2. 2015 sa stali občania SR opäť raz stredobodom pozornosti politikov, médií a v tomto prípade dokonca aj do pozornosti cirkví na Slovensku. Hoci to skôr vyzerá na to, že do pozornosti sa skôr votrel niekto iný a aj cieľ bol iný, ako záujem o rodinu.

Referendum s tromi otázkami, ktorého iniciátorom bola Aliancia za rodinu (AZR), bolo z dôvodu iba 21,4 % účasti oprívnených voličov neúspešné, nakoľko neboala splnená zákonom stanovená hranica účasti pre platnosť referenda. Napriek tomu predstavitelia Aliancie za rodinu prehlasujú, že z ch pohľadu bolo Referendum úspešné, pretože drvivá väčšina občanov, ktorí prišli vyjadriť svoj názor, sa vyjadrila súhlasne v podstate ku všetkým trom otázkam.

Referendum AZR upriamilo pozornosť verejnosti nielen na problematiku ochrany, resp. podpory rodiny (čo mal byť vraj hlavný dôvod AZR pre iniciovanie referenda) a s tým podľa AZR súvisiacu problematiku oprávnenosti požiadaviek LGBTI komunít, ale upriamilo pozornosť verejnosti aj na problematiku Odluky cirkví od štátu, ktorej cieľom je aj naša iniciatíva za úplné dokončenie procesu odluky cirkví od štátu vo forme petície, vyhlásenej v máji 2014. Dôvodom upriamenia pozornosti na problematiku odluky cirkví od štátu bola podľa môjho názoru až prehnaná angažovanosť RKC v kampani za podporu účasti občanov na hlasovaní v referende, spojená dokonca s priamym "usmerňovaním" občanov k tomu, ako majú hľasovať!

Aktivita RKC vyprovokovala pomerne rozsiahlu reakciu jednotlivcov a aj organizovaných skupín na Slovensku, ktoré vytiahli do popredia aj problematiku Odluky cirkví od štátu. Jednou z takýchto skupín je aj novovznikajúca politická strana SKOK, ktorá spojila podporu svojho vzniku so spustením petície za finančnú odluku cirkvi od štátu, k čomu logicky SKOK využil aj rozruch okolo Referenda AZR a spustil aj kampaň pre podporu svojej strany a aj témy finančnej odluky cirkvi od štátu.  

Ďalšia reakcia na kamapň RKC za účasť na Referende AZR bola označovaná ako vulgárna a prejavila sa v prvom rade cez rozmiestnenie desiatok bilboardov JBM Alianciu za RDN , na ktorých sa objavila aj veta "Chceme odluku cirkvi od štátu!" Táto veta vyprovokovala reakcie podporovateľov našej petície k otázkam, či to je nami podporovaná aktivita.

Nechceme aktuálne rozoberať všetko, čo sa udialo v ostatných dňoch, resp. týždňoch a ani mieru našej angažovanosti v tej, či onej aktivite. Kontaktovali sme protagonistov obidvoch spomínaných iniciatív a počkáme si na reakciu, podľa ktorej zvolíme náš ďalší postup. Naša petícia za dokončenie procesu Odluky cirkví od štátu pokračuje a v blízkej dobe vyústi s najväčšou pravdepodobnosťou do relevantného kroku, ktorý diskusiu o problematike odluky cirkví dostane do inej pozície, než v akej bola doteraz diskutovaná.

Rovnako tak v otázke Referenda AZR budeme pokračovať v tlaku na predstaviteľa Aliancie za rodinu pána Chromíka, aby odpovedal na list, ktorým som ho vyzval ku zaujatiu stanoviska, ako využil petičné právo pri iniciovaní a aj pri organizovaní práve skončeného referenda.