Vrátenie majetku nie je problémom pán Zvolenský.

24. 8. 2014
Prečítane: 1301x
Diskusia:

Vrátenie majetku môže žiadať iba ten, kto relevantne preukáže, že mu patril!  Taký je názor predsedu PV Š. Sládečka k odkazu od KBS občanom Slovenska.

KBS - Konferencia biskupov Slovenska odkázala ostatným občanom Slovenska, že môžeme hovoriť o odluke cirkví od štátu, ale najskôr máme vrátiť cirkvám majetky.

Práve takýto odkaz čítam ako predseda PV za dokončene procesu cirkví od štátu (ktorý podotýkam začal v januári 1990, ale do dnešného dňa nikoho netrápilo ho dokončiť) z článku "Arcibiskup Zvolenský našiel problém v otázke financovania cirkví", ktorý nechala zverejniť KBS dňa 24.8. 2014 večer o 18:00.

Je zrejmé, že jednak spustenie petície za dokončenie procesu odluky cirkví od štátu, ale najmä uverejnenie prieskumu SAV spred dvoch týždňov o postoji občanov SR k otázke financovania cirkví rozkývali stojaté vody, narušili pokoj v KBS a zrejme v napätej ekenomickej situácie mierne znervóznili aj Vládu SR.

Nastal teda čas vrátiť sa k myšlienke zorganizovať okrúhly stôl s registrovanými cirkvami na Slovensku, za ktorým by sme z občianskeho a samozrejme aj z právneho hľadiska riešili otázku, prečo by mala byť otázka vzťahu a práv jedného vlastníka majetku (registrované cirkvi) nadradená nad majetok množstva iných vlastníkov majetku (odvedené dane, odvody na služby zdravotníctva a na dôchodky) pred novembrom 1989 alebo po novembri 1989.

Ak sa to niekom nepozdáva, tak v tejto chvíli iba upozorním na skutočnosť, že aj mnohým občanom zákon/štát zobral dane a odvody a zatiaľ nám nič nedal s tým, že až dôjde čas, tak dostaneme zdravotnú starostlivosť v chorobe alebo pri úraze (ak ich prežijeme) alebo dôchodok (ak sa ho dožijeme a ak štát dovtedy aj kvôli vráteniu majetku cirkvám neskrachuje.  Pritom keby nám tie peniaze zákon/štát nechal, tak sme tiež za ne mohli nadobudnúť napr. aj nehnuteľný majetok!  Aj Vatikánu bol majetok zobraný nejakým zákonom (teda v podstate sme na tom rovnako) a nedokončenými zákonnými úpravami bol niektorým cirkvám (nie Vatikánu ako jeho pôvodnému evidovanému vlastníkovi veľkej časti majetkov!!!) bol majetok majetok vrátený!

Takže môžeme o tejto téme rozprávať, ale nepokúšajme sa navzájom zastrašovať, pretože aj občania majú svoje možnosti.